BiTKiLERi TOPLAMA

ŞİFALI BİTKİLERİ TOPLAMA

Şifalı bitkileri toplama başlamadan önce, bitkiyi tanımak gerekir. şayet onları tanıyorsak, dikkat etmemiz gereken konular, doğru zamanda, uygun yerde ve gerektiği biçimde toplamaya özen göstermektir. Kazanılmış deneyimlere göre, en başarılı tedavileri taze toplanmış şifalı bitkiler sağlar. Ağır hastalıklarda başarıya ulaşabilmek için ise, taze bitki toplamak bir zorunluluktur! 

Taze bitkiler, şubat sonundan başlayarak, kasım sonuna kadar toplanabilir. Hatta bazıları, eğer yerleri önceden belirlenmişse, kar altından bile toplanabilirler. 

Yanlışlık YAPIP  zehirli OLAN BİTKİLERİ toplamamak için, toplanmadan önce, söz konusu bitkinin kesin olarak teşhis edilmesi gerekir! Örneğin maydanozgiller ailesine ait bitkilerin arasında zehirli türler de vardır. Bu yüzden, çok dikkatli olmak gerekir. Bitkiler hakkında verilen ayrıntılı bilgiler ve resimler bu konuda aydınlatıcı olacaktır. Bitkiler, hiçbir zaman, yağmurlu, sisli ve rutubetli havalarda toplanmamalıdır! toplama için en uygun saat ise, 10-16 arasıdır. Bu saate kadar güneş yükselmiş ve sabah kırağısı ile nemlenmiş olan bitkileri kurutmuş olacaktır. Yalnızca temiz ve lekesiz olan bitkiler kullanılmalıdır. Kurutulmak üzere toplanan bitkiler, kökler hariç, kesinlikle yıkanmamalıdır! Bitki toplanan yerlerin, çevre kirliliği etkisine girmemiş olması gerekir. Şifalı bitkiler, otoyol kıyılarından kesinlikle toplanmamalıdır. Bu bitkiler, motor egzostlarından çıkan dumanların içerdiği kurşunla kirlenmiş olduklarından, zehirli sayılmalıdır! Bitki toplanan bahçelerin, tarlaların, çayırların yakınında veya uzağında haşerata karşı ilaçlama yapılmamış olması gerekir, çünkü rüzgar o zehirli ilaçları çevreye taşıyabilir.

Bitki yaprakları genç, ama tam gelişmiş olduklarında, çiçekler ise tam olarak açtıklarında, genç ve tazeyken toplanmalıdır. Toprağın üstündeki bitkinin tümü, çiçeklenme aşamasında, meyveler ise tam olgunlaştıklarında toplanır. Kökler, ancak gelişmelerini tamamladıklarında, genellikle ilkbaharda ve sonbaharda toplanmalıdır. Ağaç kabukları ilkbaharda, genç dallardan soyulmalıdır. Dallar bu mevsimde henüz kurumamış olduğu için, kabuklar daldan kolayca ayrılacaktır.

Şifalı Bitkiler Toplama Kuralları :

Şifalı bitkileri doğadan kendisi toplamak isteyen kişinin, en azından temel botanik bilgilerine sahip olması gerekir. Bu bilgilere sahip olup olmadığını kişinin kendisi de saptayabilir. Bunun için kendine şu soruları sormalıdır :

- Aradığım bitkiyi doğada, hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak kesinlikle bulabilir miyim?

- Bazı bitkilerin zehirli ikizleri olduğunu biliyor muyum?

- Zehirli oldukları için ölüm tehlikesine yol açabilecek bitkilerle kendimi tedavi etmeye kalkışmamam gerektiğini biliyor muyum?

- Hangi ortamlardan bitki toplayabileceğime, hangi çayırların, tarlaların, orman kıyılarının çevre kirliliğinden etkilenip etkilenmediğine karar verebilir miyim?

- Etkin maddelerinin en yoğun olduğu zamanda toplayarak, bitkilerin şifalı gücünden en fazla yararı sağlayabilmek için, onları hangi mevsimde, ve günün hangi saatlerinde toplamam gerektiğini biliyor muyum?

- Çay hazırlayabilmek için bitkinin hangi organının drog hazırlamaya elverişli olduğunu(çiçek, meyve, tohum, kök, kabuk veya bitkinin tümü) biliyor muyum?

Şifalı bitkileri toplama sırasında genel olarak özen gösterilmesi gereken konuların başında, doğayı koruma kavramı yer almalıdır. Bitkileri planlı bir biçimde toplayınız. Rastladığınız bir bitki kümesinin tümünü toplamayınız ki, bir sonraki mevsimde orada aynı bitkileri yine bulabilesiniz. Çiçeklerini, yapraklarını veya meyvelerini topladığınız ağaçları veya çalı türü bodur bitkileri hırpalamayınız, dallarını kırmayınız. Çayırlara, çimenliklere, çiğneyip ezmeden, dikkatle girin. İhtiyacınızdan fazla bitkiyi toplamamaya özen gösterin. Drog olarak kökünden yararlanılan bitkilerin soylarının kurutulmasına katkıda bulunabileceğinizi hiçbir zaman unutmayınız.

Şifalı bitkileri kendisi toplamak isteyen kişi, bilgisizlik veya yanlışlıkla zehirli bitki kullanarak büyük bir sorumluluk altına girebileceğinin bilincinde olmalıdır. Bitki toplamaya yardım eden çocukların sürekli kontrol altında tutulmaları gerekir. Kesin olarak teşhis edemediğiniz bitkileri toplamayınız. Onları, eğer rastlayabilirseniz, güvenebileceğiniz bir şifalı bitki satıcısından, belki de kullanıma çok daha elverişli durumda satın alabilirsiniz
Kış için, kurutulmuş bitkilerden, pek büyük olmayan bir stok hazırlamak gerekir. Bunun için onları, en etkili oldukları zamanda toplamaya özen gösterelim.
Bitkileri tıbbi hale getiren maddeler, senenin her devresinde kâfi derecede bulunmaz. Tıbbi bitkileri en üstün verim derecesinde kullanmak için senenin hangi zamanında, bitkinin hangi olgunluk safhasında toplanacağını bilmek gerekir.

Mesela umumiyetle bilinmesi lazım gelen şeylerden sap ve yapraklar bitki çiçek açmadan evvel veya çiçek açma zamanında; çiçekler çiçek açmadan az evvel veya tam çiçekte; meyveler tam olgunluk devresinde; kökler ve diğer yeraltı kısımlar kış mevsiminde, bitkinin yerüstü kısımlarının solmaya başlamasıyla veya ilkbaharda bitkiye su yürümeye başlamasında (bitkinin uyanmasından evvel); tomurcuklar erken ilkbaharda, açılmalarından evvel; tohumlar iyice olgunlaşmasından az evvel veya olgunluk devresinde toplanır.
Bitkiler sabahleyin çiğ kalktıktan sonra, kuru ve güneşli havalarda toplanmalı yağmurdan sonra ve çiğ çökmüş vaziyette iken toplanmamalıdır. Diğer taraftan gölgede bulunan bitkilere nazaran, daha çok güneşte bulunan bitkilerde eterik yağ miktarı daha fazladır.

Bu arada, şu özelliklere de dikkat etmek gerekir: Yalnızca sağlıklı, temiz ve haşaratsız bitkiler toplanmalıdır. Güneşli günlerde bitkiler, sabah saatlerinden sonra, iyice'kurumuş duruma geldikten sonra toplanmalıdırlar.
Toplama yapılamayacak yerler, kimyasal gübre kullanılmış tarlalar, çayırlar, kirli ve mikroplu suların kıyılan, trenyolları, karayolları ve endüstri alanları dolaylarıdır.
Çiçekleri ve yaprakları, toplarken ezmeyin ve plastik torbalara veya cebinize koymayın! Bu durumda bitkiler terlemeye başlar ve kurutulurken kararırlar.

 BİTİKİLERİ KURUTMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bitkiler, kurutulmadan önce yıkanmazlar, ama ince İnce kıyılırlar. Daha sonra,bezlerin veya baskısız kağıtların üstüne serpiştirilir ve gölgeli, havadar ve sıcak yerlerde elden geldiğince çabuk kurumaya bırakılırlar. Köklerde, kabuklarda ve çok sulu bitki bölümlerinde, zaman zaman kurutma için yapay sıcaklık da kullanılabilir. Fakat, sıcaklığın 35 dereceyi' geçmemesi gerekir. Dikkatle yıkanan kökler, Ökseotu ve benzerlerinin, kurutulmaya bırakılmadan önce kıyılmaları daha iyi olur. Ancak tam anlamı ile kurumuş bitkiler kış için saklanabilirler. Bu görev için, cam kaplar veya ağzı kapanabilir karton kutular idealdir. Plastik kaplar ve teneke kutular kullanılmamalıdır! Bitkiler, ışıktan korunmalıdır(renkli cam kaplar, örneğin yeşil renkliler en uygun olanlarıdır).
Hazırladığınız stok, yalnızca bir kış İçin olmalıdır. Bitkiler şifalı güçlerini zamanla yitirirler. Her yeni yıl, bize taze bitkiler armağan edecektir

Şifalı bitkilerin kurutulması, içerdikleri etkin maddelerin değişime uğramasını veya yok olmasını önler. Ayrıca, mantarların ve bakterilerin yaşam alanları da böylece kurutulmuş olur. Bitkilerin kurutulmasının, konserve etmek anlamında algılanılması gerekir ve toplamanın hemen ardından gerçekleştirilmelidir. Kurutma için en uygun ortam, havadar ve gölgeli bir yer olacaktır. Güneş altında kurutulmak istenen bitkiler, çiçek, yaprak ve meyvelerinde bulunan uçucu yağları yitirirler. En ideali, bitkilerin büyücek bir elek üstüne yayılarak veya demet halinde saplarından bağlanıp, yüksek bir yere asılarak kurutulmasıdır. Bitkilerin tam anlamıyla kurumasına çok dikkat edilmelidir. Kuruma aşaması sona erdiğinde, bitkiler ince ince kıyılarak, hava almayan kaplarda, kullanıma hazır biçimde saklanmalıdır.

Bitkiler yapay ısıda da kurutulabilir, ama ısı derecesine dikkat etmek gerekir. Aromatik kokulu bitkilerin tümü, uçucu yağ içerdikleri için, ancak 35 dereceye kadar dayanabilirler. Öteki bitkilerin genelde 60 dereceye kadar dayanabildikleri söylenebilir. Ama, fermantasyon oluşmaması için, hava akımı yaratılması şarttır. Çok ince olmayan kökler, fırçalanarak iyice yıkandıktan sonra, havadar bir ortamda kurutulmalıdır.

Bitki organları tam anlamıyla kuruduktan sonra, nem ve ışıktan korunacakları, hava almayan kaplara doldurulur. Saydam cam kaplar ışık geçireceği için, loş ortamda saklanmalıdır. Bitkilerin saklandığı kapların üstüne, toplama tarihi ve içerik hakkında bilgi veren etiketler yapıştırılmalıdır. Çünkü bitkiler, kuruyup ince kıyıldıktan sonra, birbirlerinden kolayca ayırt edilemezler. Bitkilerin saklanması için, teneke veya tahta kutular, renkli cam kavanozlar kullanılabillir.

linkler
 
şifalı bitkiler bitkileri tanıyalım hangi bitki faydalı bitkilerle kilo verme meyve sebze


Bilgiye Ulaş

GENEL ...
Hava Durumu - Son Depremler
Milli Piyango - At Yarışları
Trafik Kameraları - Karayolları

Ölçü Birimleri


İLETİŞİM ...
ADSL Kurulum, Sorun ve Çözümleri
ADSL Hız Testi
ADSL Kotanızı Öğrenin
Türk Telekom Telefon Rehberi
Posta Kodları
Imei No Sorgulama
Kayıp, Çalıntı Telefon Sorgulama
Telsim Mesaj Servisi (Vodafone)
Turkcell Mesaj Servisi
Avea Mesaj Servisi

KİMLİK BİLGİLERİ ...
TC Kimlik No Bulma
Vergi No Bulma

ARAÇ SORGULAMA ...
Araç Durumu
Ceza puanı sorgulama

ULAŞIM ...
Atlas Jet
Fly Air
Onur Air
Pegasus Airlines
Türk Hava Yolları
Devlet Demiryolları
İstanbul Deniz Otobüsleri
İETT
EGO

DEVLET
Başbakanlık
TBMM
Adalet Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre Bakanlığı
Dış İşleri Bakanlığı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Kültür Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Orman Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Turizm Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
Devlet Planlama Teşkilatı
SSK
Bağkur
Anayasa Mahkemesi
TC Anayasası
Kanuni Haklar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Emniyet Genel Müdürlüğü
ÖSYM

 
şifalı bitkiler bitkileri tanıyalım hangi bitki faydalı bitkilerle kilo verme meyve sebze
 

Sitede bulunan bilgiler sadece bilgi amaçlı konulmuştur kesinlikle tedavi yada ilaç kullanımı açısından değerlendirilmemelidir. Herhangi bir sağlık probleminiz olduğunda lütfen doktorunuzla görüşün Sitedeki bilgilerin bir kısmı alıntıdır

 

 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol